We kunnen het ons soms haast niet voor stellen, dat vrouwen voor bepaalde posities heel lang hebben moeten strijden. Zoals Marga Klompé die in 1956 de eerste vrouwelijke minister werd in het kabinet van Willem Drees III of Tineke Schilthuis die in 1974 de eerste vrouwelijke Commissaris der Koningin werd. Deze power vrouwen hebben voor andere vrouwen de deur open gezet. Maar wie was deze Tineke Schilthuis?

Tineke Schilthuis

Tineke Schilthuis werd geboren in 1921 en groeit op in een familie van ingenieurs en juristen. Zelf studeerde ze rechten aan de RUG in Groningen, ze was erg serieus en studieus. Haar lengte was zeker in die tijd ook vrij ongewoon ze was 1.80 meter en keek op veel jongens neer. Na haar studie werd was ze werkzaam op het gemeentehuis van Leiden. In 1952 werd ze secretaris van de adviserende Raad van Waterstaat. In 1956 vroeg de PvdA haar voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Nieuwe generatie vrouwen

Ze werd gekozen en vertegenwoordigde een nieuwe generatie vrouwen. Het viel haar op tijdens de fractievergaderingen, dat de ouderlijke vrouwelijke Kamerleden altijd zorgden dat iedereen wat te drinken kreeg. Zij vond dat niet vanzelfsprekend. Zij vond dat als je koffie stond uit te schenken, je uitgeschakeld werd van de discussie! Na wat mopperen werd ten slotte het personeel van de koffiekamer uitgebreid.
Ook kreeg zij in die tijd niet de stereotiepe onderwerpen in haar portefeuille. Ze werd woordvoeder van de PvdA-fractie op het terrein van justitie en verkeer en waterstaat.

Commissaris van de Koningin

In 1974 werd Tineke Schilthuis de eerste vrouwelijke Commissaris van de Koningin in Drenthe. Na haar aanstelling zei zij “Voor velen uwer is het iets ongewoons dat ik een vrouw ben. Op zichzelf is dat niets ongewoons; ik deel die eigenschap met iets meer dan de helft van alle bewoners van deze aarde.”  Ze vroeg dan ook niet op haar sekse beoordeeld te worden maar op haar daden!

Moeilijke kwesties

In haar functie als Commissaris van de Koningin had zij onder andere te maken met de treinkaping bij Wijster, de treinkaping bij De Punt en de gijzeling van een school in Bovensmilde. In 1978 tijdens de gijzeling op het provinciehuis in Assen was Tineke Schilthuis zelf een doelwit van de gijzelnemers, die haar wilde uitruilen tegen gevangengenomen Molukkers. Zij wist via een raam het provinciehuis te ontvluchten.

Tineke Schilthuis haar laatste klus

In 1982 vertrok zij naar Den Haag en begon aan haar echte laatste baan en werd lid van de Raad van State, waar haar achtergrond als juriste goed van pas kwam. Zij overleed in Zeist in 2013 op 92 jarige leeftijd.