Op 12 oktober 1956 wordt politica Marga Klompé minister van Maatschappelijk Werk in het kabinet Willem Drees III. Ze is daarmee de eerste vrouwelijke minister in Nederland.

Marga Klompé

Margaretha Albertina Maria Klompé wordt geboren op 16 augustus 1912 in Arnhem. Marga Klompé studeerde scheikunde (1929 tot 1937 bij Hugo Rudolph Kruyt) aan de Universiteit Utrecht.  Zij promoveerde in de wis- en natuurkunde (1941 bij Hugo Rudolph Kruyt) aan dezelfde universiteit. Vanaf 1942 studeerde ze als dertigjarige nog geneeskunde. Helaas moest zij deze medische studie afbreken naar aanleiding van de sluiting van de universiteit. Marga Klompé is van 1932 tot 1949  werkzaam geweest als scheikunde docent.

Een actieve vrouw – Marga Klompé

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze actief in het verzet, onder meer als koerierster. Na de oorlog heeft ze zich ingezet voor de wederopbouw. Voor haar was het een vanzelfsprekende zaak dat een vrouw in beginsel even geschikt was als een man voor welke functie ook. Dit was voor haar een drijfveer ook politiek bezig te zijn.

In 1947 wordt ze de eerste VN vrouwenvertegenwoordiger die naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ging om daar een speech te geven.

Minster Marga Klompé

Namens de Katholieke Volkspartij (KVP) treedt Marga Klompé in 1948 toe tot de Tweede Kamer. Ze wordt buitenlandwoordvoerster en heeft grote belangstelling in de mogelijkheden van Europese samenwerking. In 1956 wordt ze minister van Maatschappelijk Werk, een klein ministerie dat ging over de afdeling Sociale Bijstand. De meest belangrijke prestaties van Klompé waren het afschaffen van de Armenwet en de invoering van de Algemene Bijstandswet, die in 1963 werd aangenomen. Deze wet zorgde ervoor dat armoedezorg niet meer afhing van particuliere organisaties, maar dat de overheid daar verantwoordelijkheid voor nam. Armoedebijstand rees boven de schaamte, ‘van genade naar recht’ en nu had ‘iedereen recht op een bloemetje’. Vanaf 1971 is Marga Klompé minister van Staat, een eretitel die in uitzonderlijke gevallen op voordracht van de ministerraad door de koningin wordt toegekend aan politici of staatslieden, die geen publieke functie meer vervullen.
Na Marga Klompé volgden veel vrouwelijke politici haar voorbeeld. Tussen 1977 en 1997 steeg het aantal vrouwen in de Tweede Kamer van 20 naar 50.

Marga Klompé overlijdt op 28 oktober 1986 en wordt gecremeerd in Crematorium Ockenburgh in Den Haag. Haar as wordt verstrooid op de Noordzee. Het dagboek van Marga Klompé laat het leven zien van een vrouw die geschiedenis heeft geschreven als eerste vrouwelijke minister.