Canon van Nederland Colofon

Colofon


Stichting entoen.nu

Bright Side of Life

Mediant, Louis Peeters onderwijsdeskundige en -technoloog en met de enthousiaste medewerking van OBS de Klimroos; Anita Aalpoel en Marco Brinkhuis.

© 2006-2021 Niets uit deze app mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van digitale technieken, druk, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder toestemming van de rechthebbenden.

Deze app is in 2013 ontwikkeld door Bright Side of Life – Breukelen, in samenwerking met stichting entoen.nu.

Voor zover de rechthebbenden (didactische en technische concepten, auteurs, bibliotheken, etc.) niet expliciet vermeld zijn op de afzonderlijke pagina’s van deze site, kan men zich voor eventuele vragen met betrekking tot gebruik, hergebruik en rechten richten tot redactie@canonvannederland.nl.

De redactie spant zich in om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal, geluid en teksten schriftelijk overeen te komen met alle rechthebbenden. Het komt voor dat dit niet lukt omdat de juiste verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of hun rechtsopvolgers niet kan worden achterhaald. We verzoeken een ieder die meent enig recht te kunnen doen gelden op via de app gepubliceerd materiaal, zich te melden via redactie@canonvannederland.nl.

Geschiedenis van vandaag

 

Meer informatie?

Wil jij meer weten over de Canon van Nederland app? Bekijk dan ook eens onze brochure (PDF).

Download brochure

Contact de Canon

Heb je een andere vraag? Of heb je misschien een goede tip voor ons? Stuur ons dan snel een mailtje!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Laatste blogs