Onze reis door de provincies is zo goed als klaar, deze week de provincie Overijssel en dan nog de provincie Limburg. Overijssel; Land van Vollenhove, Twente en Salland. Overijssel staat bekend om haar veelzijdigheid. Naast de leukste dorpen vind je in de provincie mooie plekken in de natuur, historie, cultuur en kun je er allerlei leuke uitjes ondernemen.

Land van Vollenhove

Een Landschap uit ijs geboren! We gaan terug naar ca. 100.000 tot 200.000 jaar geleden. Deze periode van zeer strenge kou leidde tot de komst van een groot pak landijs vanaf het Noordpoolgebied tot ongeveer de lijn Wieringen – Gaasterland – Urk – Vollenhove – Steenwijk – Coevorden. Het voortschuivende, tientallen meters dikke ijspakket nam grote hoeveelheden gesteenten uit Zweden en Finland mee naar het noordoosten van ons land. Ook voerde het ijs veel gesteente mee dat het onderweg werd vergruisd en hier als keileem afgezet. Het gebied dat door het geologische proces aanmerkelijk opgehoogd werd, noemt men het Drents (ook: Noord-Nederlands) Plateau.

Nationaal Park Weerribben-Wieden

Aan de noordkant van de weg Steenwijk-Blokzijl beheert Staatsbosbeheer het natuurgebied de Weerribben, met zijn kenmerkende stelsel van vaarten, sloten, riet- en hooilanden. Aan de zuidkant van de weg liggen, onder beheer van Natuurmonumenten, de Wieden, het meest waterrijke deel van het Nationaal Park, met de grote meren het Beulaker- en Belterwiede.

Ook in de provincie Overijssel de plaats Deventer

Deventer is ontstaan op een hoogte langs het IJsseldal, bestaande uit dekzand en rivierduinzand, temidden van drassige laagten. Er lagen in dit gebied drie hogere heuvels: de Berg waar later de Bergkerk gebouwd is, de Noordenberg en daartussen het gebied van de Overstraten. De rivier was ter hoogte van de nederzetting gemakkelijk doorwaadbaar. Het is daarom niet verwonderlijk dat juist hier een oude handelsroute de rivier kruiste. Door de eeuwen heen is de IJssel voor Deventer erg belangrijk geweest. De stad heeft haar bestaan te danken aan de rivier. Waar handelsroutes naar het noorden en het zuiden die naar het westen en oosten kruisten, is de stad groot geworden.

Op rendierjacht in de provincie Overijssel

Nadat het landijs zich 100.000 jaar geleden had teruggetrokken uit het Vechtdal bleef een reliëfrijk landschap achter, bezaaid met stenen uit noordelijke streken. Grote delen van dit keienlandschap werden daarna door water en wind overdekt met een meters dikke laag zand. Er kwam plantengroei en er ontwikkelde zich hier een uitgestrekte pooltoendra. De bodem was het hele jaar door bevroren, maar ’s zomer ontdooide het bovenste laagje grond. Dan was de toendra een drassige vlakte waar mos, gras en struiken groeiden. In de winter was alles bevroren en bedekt met een dik pak sneeuw. Op die uitgestrekte toendra trokken ’s zomers grote kuddes rendieren rond. In de winter trokken deze dieren weer naar warmere zuidelijke streken. Ze trokken rond in een vast patroon. De kuddes kwamen ieder jaar op dezelfde tijd op dezelfde plaatsen. In hun spoor kwamen er rendierjagers hiernaartoe.

Twente en de eerste boeren

In de nieuwe steentijd (4900-2100 v. Chr.) begonnen die rondtrekkende families geleidelijk aan een nieuwe manier van leven; de jagers gingen zich toeleggen op het boeren. Van hun boerderijen is niets bewaard gebleven, maar hun aardewerk is hier op verschillende plekken gevonden. Ook de vele grafheuvels die nabij de Friezenberg en de Herikerberg zijn te vinden, getuigen van bewoning in deze periode en de daarop volgende bronstijd (2000-800 v. Chr.). Uit die bronstijd zijn urnenvelden gevonden, maar ook zijn uit deze periode, nabij de grafheuvels, stenen hamerbijlen, bronzen armbanden en zwaarden gevonden, de laatste waarschijnlijk van een belangrijke leider. Nog maar enkele jaren geleden werd op de Borkeld een boerendorpje uit de nieuwe steentijd ontdekt, dus ongeveer 6.000 jaar oud. Het dorpje bestond uit vijf tot tien boerderijen en behoorde tot de oudste en gaafste teruggevonden boerennederzettingen in Nederland. Tijdens een wandeling door dit fraaie en uitgestrekte natuurgebied van de Borkeld kan men alleen maar verwonderd zijn als men beseft dat hier in vroeger tijden zo lang en zo geconcentreerd zoveel van onze voorouders hebben gewoond en gewerkt.

Provincie route

November vorig jaar was ons eerste blog in de reeks provincies, Utrecht en over twee weken sluiten wij af met de provincie Limburg. Het Entoen.Nu team hoopt dat jullie onze blogs over de provincies, tot nu toe met veel plezier hebben gelezen. Tot over twee weken en misschien hebben jullie nog leuke onderwerpen voor ons, als we ons laatste blog over de provincies hebben geschreven!