In een toekomstig tracé voor de verlenging van de A15 bij Bemmel (ten noorden van Nijmegen) is door archeologen een bijzonder groot Romeins begraafplaats uit de tweede en derde eeuw gevonden en opgegraven. In deze blog vertellen we meer over Romeinse graven en deze unieke vondst.

Romeinse begraafplaats

Romeinse begraafplaatsen zijn er in alle soorten en maten aangetroffen. In de eerste en tweede eeuw na Christus cremeerde men de doden en begroef de as in een kleine kuil of een grafveld. In de loop van de derde eeuw kwam daar verandering in. De trend van inhumatie (lijkbegraving) was komen overwaaien uit het oosten. Hierdoor was lijkbegraving in de vierde eeuw een gewoonte geworden. Men vond het belangrijk om de herinnering aan de doden levend te houden. Daarom werd op het graf de naam van de dode vermeld, vaak met iets persoonlijks over zijn of haar leven.

Graven van de arme en rijke

De gewone graven van de doorsnee bevolking zullen hooguit een houten plank of een ander simpel grafteken hebben gehad. De rijke bovenlaag kon zich daarentegen een gebeeldhouwd monument veroorloven. Die gewoonte werd geïntroduceerd door Romeinse soldaten en veteranen, die hier overleden. Daarnaast stonden rijke Romeinse graven bekend om hun vondstrijkdom. Waarschijnlijk wilden deze mensen na hun dood hun status laten zien. Doordat er in een graf geen zuurstof kan binnendringen, werden de voorwerpen amper aangetast. Hierdoor worden er veel kostbaarheden in graven gevonden, zoals luxe aardewerk, barnstenen beeldjes of stenen.

Romeinse begraafplaats

Bron: Rijkswaterstaat

Unieke Romeinse begraafplaats

In Bemmel is door archeologen een unieke en wonderlijke ontdekking gedaan – een Romeinse begraafplaats. In totaal vonden de archeologen 48 graven terug, waarvan zes met de turfstenen askisten er nog in. Vier van die kisten waren zelfs nog min of meer intact: dit is voor het eerst dat zo’n vondst in ons land wordt gedaan. Ook vond men de resten van een babyskelet, eveneens uit de tweede of derde eeuw na Christus. Onduidelijk is echter waar de doden vandaan komen, want in de directe omgeving waren helemaal geen romeinse steden. Dat moet waarschijnlijk betekenen dat er ergens in de buurt één of enkele villa’s lagen. Dat zou dan, tot dusver bekend, de meest noordelijke villa zijn van de Romeinen.

Rijke elite

Daarnaast vonden de archeologen talloze bijzondere grafgiften en gebruiksvoorwerpen. Een intact flesje met parfum, een stenen grafzerk met de beeltenis van een vrouw, gedecoreerde bronzen kannen en schalen, geïmporteerde aardewerken borden en bekers, glazen flessen en kommen, spiegels, kledingspelden en haarnaalden. Allemaal vondsten die onderstrepen dat de doden behoorden tot de rijke elite van het Romeinse Rijk, dat zich destijds uitstrekte tot aan het rivierengebied. De archeologen blijken de opgraving de afgelopen maanden in het diepste geheim te hebben uitgevoerd, om geen schatgravers te trekken.