De NAVO, ofwel de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is een bondgenootschap dat is opgericht in 1949. Na de Tweede Wereldoorlog zochten de westerse landen bescherming bij elkaar voor het geval er een Derde Wereldoorlog zou uitbreken.

Aanleiding van de oprichting van de NAVO

De Sovjet-Unie had grote delen van Oost-Europa onder controle en stond bekend om zijn agressieve uitbreidingspolitiek. De landen van West-Europa zagen dit als een bedreiging voor hun veiligheid en wilden zich daarom verenigen in een militair bondgenootschap om hun defensie te versterken.
In 1947 werd het Marshallplan gelanceerd, een Amerikaans hulpprogramma om West-Europa te ondersteunen bij de wederopbouw na de oorlog. Dit programma werd gezien als een belangrijke stap in het versterken van de banden tussen de Verenigde Staten en Europa. Toen de NAVO in 1949 werd opgericht werd dit gezien als een verdere uitwerking van deze samenwerking.

Welke landen horen bij de NAVO

Sinds de oprichting van de NAVO zijn er steeds meer landen toegetreden tot het bondgenootschap. Op dit moment telt de NAVO dertig lidstaten, waaronder alle EU-lidstaten behalve Ierland, Oostenrijk, Cyprus, Malta, Finland en Zweden. Welke landen allemaal wel lid zijn vind je hier.

NAVO lidstaten

Gevolg en reacties op de oprichting

De oprichting van de NAVO werd door de Sovjet-Unie gezien als een bedreiging voor hun veiligheid en als een teken van agressie van het Westen. Als reactie hierop richtte de Sovjet-Unie het Warschaupact op, een militair bondgenootschap tussen de landen in Oost-Europa. Dit leidde tot een periode van intense militaire rivaliteit tussen de NAVO en het Warschaupact, die bekend staat als de Koude Oorlog.

Hoewel de Koude Oorlog inmiddels voorbij is en de Sovjet-Unie niet meer bestaat, zijn de spanningen tussen Rusland en de NAVO nog altijd voelbaar. Rusland ziet de uitbreiding van de NAVO naar het oosten als een bedreiging voor hun veiligheid en als een inbreuk op hun invloedssfeer. Dit heeft geleid tot verschillende conflicten, zoals de oorlog in Oekraïne en de inmenging van Rusland in de verkiezingen in andere landen.

Al met al heeft de NAVO een belangrijke rol gespeeld in het waarborgen van de veiligheid en stabiliteit van Europa. Hoewel er nog altijd spanningen zijn tussen de NAVO en Rusland, blijft het bondgenootschap zich inzetten voor de verdediging van zijn lidstaten en de bevordering van internationale veiligheid en samenwerking.

Wereldwijde invloed

Hoewel de NAVO voornamelijk gericht is op de verdediging van Europa, heeft de oprichting van het bondgenootschap ook gevolgen gehad voor andere delen van de wereld, zoals Azië. Sommige landen in Azië reageerden positief op de oprichting van de NAVO, omdat ze het zagen als een belangrijke stap in de strijd tegen het communisme en de verspreiding daarvan.

Andere landen in Azië, vooral die met een communistisch regime of die zich niet wilden laten betrekken in de Koude Oorlog, waren echter kritisch over de NAVO. Zij zagen het bondgenootschap als een verlengstuk van de Amerikaanse invloedssfeer en vreesden dat het zou leiden tot een verdere polarisatie van de wereld.

Kortom, hoewel de oprichting voornamelijk gericht was op Europa, heeft het bondgenootschap ook invloed gehad op andere delen van de wereld. De meningen over de NAVO lopen uiteen en zijn afhankelijk van verschillende politieke, economische en strategische overwegingen.

Download de Canon van Nederland app

Wil jij ook meer weten over de NAVO of de Koude Oorlog? Download dan nu de Canon van Nederland app voor iOS en Android.

Leuker & gemakkelijker geschiedenis leren dan ooit!