Op diverse basisscholen wordt deze week weer de doorstroomtoets afgenomen, een belangrijk moment voor groep 8-leerlingen. Dit jaar kunnen scholen dankzij de aangepaste planning zelfs eerder beginnen vanwege de Carnaval, dat van 11 tot en met 13 februari wordt gevierd. Een opluchting, vooral in het zuiden van Nederland, waar Carnaval diep geworteld is en waar men zich zorgen maakte over de overlap tussen de toetsperiode en de Carnaval.

Wat is eigenlijk die doorstroomtoets?

De doorstroomtoets, vroeger bekend als de eindtoets of CITO-toets, is een belangrijke beoordeling voor alle groep 8-leerlingen. Deze toets vond eerder plaats aan het einde van het jaar, in april of mei. Tegenwoordig wordt deze eerder in het jaar afgenomen. Hierdoor weten leerlingen eerder wat hun schooladvies zal zijn en kunnen ze makkelijker een middelbare school kiezen.

De resultaten van de doorstroomtoets zijn alleen van belang, wanneer deze hoger uitvalt dan het advies van de leerkracht. In dat geval kan het schooladvies naar boven worden bijgesteld.

Het ministerie van Onderwijs had besloten dat de doorstroomtoets plaats zou vinden van 5 tot en met 16 februari. Dit leidde tot grote ontevredenheid, met name in Noord-Brabant en Limburg, waar Carnaval groots wordt gevierd. Door het protest uit deze regio’s heeft de Tweede Kamer besloten scholen meer flexibiliteit te bieden. Hierdoor hebben scholen nu de mogelijkheid om de doorstroomtoets af te nemen tussen 29 januari en 18 februari, waardoor leerlingen volop kunnen genieten van het Carnavalsfeest. Alaaf!

Wat houdt Carnaval eigenlijk in?

Carnaval is een feest dat nauw is verbonden met het katholieke geloof. Het markeert de periode voor de vastentijd, waarin men traditioneel weinig mag eten. Het Carnavalsfeest werd vroeger alleen gevierd op Vastenavond, maar duurt tegenwoordig al drie dagen. In deze periode mag iedereen volop eten, drinken en feesten, voordat de vastentijd begint.

Waarom wordt Carnaval voornamelijk in het zuiden gevierd?

De populariteit van Carnaval in Nederland hangt grotendeels samen met historische en religieuze factoren, waarbij gebieden met een katholieke traditie meer geneigd zijn het feest te vieren dan gebieden met een protestantse achtergrond. Hoewel deze grenzen niet volledig verklaren waarom Carnaval wel of niet wordt gevierd. Boven de rivieren zijn er ook plaatsen waar het feest uitbundig wordt gevierd, zoals het Westland in Zuid-Holland en zelfs Kloosterburen in Groningen, waar Carnaval een diepgewortelde traditie kent ondanks de overwegend protestantse omgeving.

Conclusie

Het uitbreiden van de periode voor de doorstroomtoets biedt een welkome oplossing voor scholen in regio’s waar Carnaval een belangrijke culturele rol speelt. Door deze aanpassing krijgen leerlingen de mogelijkheid om volop te genieten van het carnavalsfeest, zonder dat ze last hebben van de toets. Het is een voorbeeld van hoe flexibiliteit en begrip voor lokale tradities kunnen samenkomen binnen het onderwijssysteem.

Download de Canon van Nederland app

Wil jij ook meer weten over historische gebeurtenissen? Download dan nu de Canon van Nederland app voor iOS en Android.

Leuker & gemakkelijker geschiedenis leren dan ooit!

Canon periode
vanaf 1974​ – Tijd van televisie en computers
De wereld op je scherm

Periode
Tijd van televisie en computer

Hoofdlijnen
Knooppunt van verbindingen
Wat weten wij?
Woord en beeld verbinden