EnToen heeft lesideeën die zijn te gebruiken in het basisonderwijs. Deze zijn ook te vinden op Eduapp.nl. Deze post gaat over De Stijl.

In deze les staat de vensterplaat over De Stijl van de jaren dertig van de vorige eeuw centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat wat deze crisis was en waar en hoe deze ontstond. De aflevering die Het Klokhuis maakte  biedt een duidelijke en aansprekende introductie op het canonvenster en deze vensterles.

banner EnToen lesidee

Lesdoelen De Stijl

Aan het einde van de les:

 • weten de leerlingen hoe de kunststroming is ontstaan.
 • weten de leerlingen wie de belangrijkste leden van De Stijl waren.
 • kunnen de leerlingen vertellen wat de belangrijkste kenmerken van deze kunststroming zijn.
 • weten de leerlingen dat de kunststroming zich in verschillende kunstvormen heeft geuit.
 • kunnen de leerlingen in eigen woorden vertellen welke invloed De Stijl heeft gehad.

Introductie

U kijkt ter introductie met uw leerlingen naar de aflevering die Het Klokhuis maakte over de kunststroming.

Weten uw leerlingen wat bedoeld wordt met een kunststroming? U laat enkele leerlingen aan het woord.

Kern

Na het kijken van de aflevering van Het Klokhuis, zet u de interactieve vensterplaat op uw digiboard. U vraagt kort een paar leerlingen wat ze al herkennen nu ze de aflevering gezien hebben. Klik steeds op [i] en vindt hier informatie over het onderwerp. De vensterplaat is te vinden in de periode De Stijl in de app (Beeldmateriaal) en is te herkennen aan de afbeelding met de [i].

Daarna neemt u uw leerlingen mee op ontdekkingstocht, want op deze interactieve vensterplaat is van alles te ontdekken.
Wat? Dat leest u in de achtergrondinformatie.

Afsluiting

De leerlingen maken zelfstandig of in groepjes de vragen van het werkblad of doen een opdracht van het opdrachtenwiel in de app bij Opdrachten voor de periode over De Stijl. Daarna bespreekt u de antwoorden met de leerlingen.

Het werkblad is via de onderstaande link te downloaden:
Download het werkblad (klik rechts en kies “Opslaan als…”)

 

Benodigdheden:

 • EnToen Nu App voor iOS of EnToen Nu voor Android
 • Wifi
 • Voor elke leerling een werkblad
 • Kleurpotloden

Stappenplan De Stijl

 1. Bekijk klassikaal de aflevering van het Klokhuis over De Stijl.
 2. Bekijk de bijbehorende vensterplaat met de kinderen en bespreek de verschillende onderdelen.
 3. Laat de kinderen de vragen op het werkblad maken en/of laat ze een opdracht van het opdrachtenwiel maken.
 4. Bespreek de antwoorden op het werkblad en opdrachtenwiel.
 5. Optioneel – Kijk naar de Verwijzingen in de EnToen App (boeken en films, Er op uit, websites).