Als we nog maanden doorgaan met de situatie waarin we nu zitten, dus de “intelligente lockdown”, komen we waarschijnlijk in een economische crisis terecht. Misschien wel een crisis als in de jaren 30! Dit wordt door sommige economen voorspeld. Maar hoe was die crisis in de jaren 30? Entoen is in de geschiedenis gedoken.

Jaren 30 crisis 

De crisis van de jaren 30 was de grootste economische depressie van de twintigste eeuw. Ze ontstond als gevolg van de “beurskrach” van 1929. De aandelenkoersen op Wall Street (New York) kelderden in een snel tempo. De krach werd gevolgd door een bankencrisis en een internationale schuldencrisis. Waarvan de directe gevolgen vrijwel het gehele decennium voelbaar bleven. Vooral de werkloosheid was een hoofdpijndossier. Want in 1935 waren 600.000 mensen werkeloos op een totale beroepsbevolking van acht miljoen. De armoede groeide gigantisch.

Tweede wereld oorlog

De crisis voedde tal van dictatoriale bewegingen. De bekendste voorbeelden zijn, het communisme, het nationaalsocialisme (in Duitsland de NSDAP, in Nederland de NSB) rond Adolf Hitler en het fascisme in Italië onder Benito Mussolini. De spanningen in Europa liepen hierdoor op en leidden uiteindelijk tot de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog.

Elk nadeel heeft zijn voordeel

Tijdens periodes dat dingen minder goed gaan, komt men ook tot andere inzichten. Dus in de jaren 30 crisis zag men ook in dat  bedrijven moesten moderniseren om beter bestand te zijn tegen economische neergang. Verder leidde de crisis vooral na de Tweede Wereldoorlog tot extra overheidsingrijpen. Vooral bedoeld om werkloosheid en armoede tegen te gaan. De Nederlandse verzorgingsstaat met zijn sociale zekerheidswetgeving was een mooi resultaat. Vanaf nu zou de overheid ‘van de wieg tot het graf’ voor zijn burgers zorgen.

Wat de toekomst brengt

Echter weet niemand exact wat er gaat gebeuren. Maar economen proberen een beeld te schetsen wat deze coronacrisis met onze economie gaat doen, maar het blijft speculeren. We weten nog niet hoelang dit allemaal gaat duren. Daarentegen is één ding zeker uit deze crisis gaan we ook positieve dingen halen, helaas zien we dat nu nog niet zo.