De schoolvakanties zijn in de regio Zuid al begonnen en de komende twee weken gaan de Noord en Midden. We hebben ervoor gekozen om de Nederlandse historische gebeurtenissen voor de maanden juli & augustus in vogelvlucht te benoemen.

Historische gebeurtenissen in de maand juli

 • 10 juli 1584 werd Willem van Oranje met drie kogels om het leven gebracht door Balthasar Gerards. In de ogen van Gerards was Willem van Oranje een verrader omdat hij zich het lot aantrok van de protestanten die zich verzetten tegen de Spaanse overheersing van Nederland.
 • 12 juli 1690 versloeg het leger van de Nederlandse stadhouder Willem III, de koning van Engeland, het leger van de in 1688 verdreven koning Jacobus II. De slag die plaatsvond bij het Ierse Drogheda aan de rivier de Boyne wordt in Noord-Ierland nog ieder jaar op 12 juli herdacht door de Orange Order.
 • 15 juli van het jaar 1606 of 1607 werd in Leiden de kunstenaar Rembrandt Harmenszoon van Rijn geboren. Zijn vader was een molenaar en zijn moeder, Neeltgen van Zuytbrouck, was de dochter van een welgestelde bakker. Rembrandt was het negende kind dat uit het huwelijk geboren werd.
 • 25 juli 1886 brak er in de Amsterdamse Jordaan een volksopstand uit nadat de politie een eind had gemaakt aan een dieronvriendelijk volksspel, het zogenaamde palingtrekken. De opstand is de geschiedenisboeken ingegaan als het Palingoproer.
 • 26 juli 1581 werd het zogenaamde Plakkaat van Verlatinghe ondertekend door de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden. Met het document, ook wel de akte van Afzwering genoemd, namen de noordelijke gewesten afstand van de Spaanse koning Filips II.
 • 28 juli 1940 zendt Radio Oranje voor het eerst uit vanuit Londen. Radio Oranje was een radioprogramma van de Nederlandse regering in ballingschap in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het programma werd door de regering gebruikt om het Nederlandse volk moed in te spreken.

De maand augustus

 • 4 augustus 1945 de koninklijke familie keert terug in Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef de familie in Canada
 • 5 augustus 1928 wordt de marathon van Amsterdam verlopen, als onderdeel van de Olympische Spelen van Amsterdam. 
 • 7 augustus 1795 verliest Nederland de Kaapkolonie in het uiterste zuiden van het huidige Zuid-Afrika aan de Britten. Op deze dag wordt namelijk de Slag om Muizenberg uitgevochten en Nederland delft het onderspit.
 • 10 augustus 1653 overlijdt de zeeheld Maarten Tromp tijdens de Slag bij Ter Heijde. Tromp was onder meer officier en later luitenant-admiraal in de Nederlandse marine. Al op zijn negende maakte hij zijn eerste zeereis. In 1637 kreeg hij het opperbevel van de zeemacht en hij maakte toen snel naam, met name door de overwinning bij Duins in 1639 waarbij hij een Spaanse vloot vernietigde.
 • 20 augustus 1672 de broers Johan en Cornelis de Witt werden door een woedende menigte in Den Haag gelyncht. Hun lichamen werden hierna verminkt en in stukken verscheurd. Sommige delen van hun lichamen werden zelfs verhandeld, als souvenir meegenomen of opgegeten. In het Haags Historisch Museum zijn een tong en teen van de gebroeders de Witt te vinden. Die kwamen na de lynchpartij in bezit van medestanders van de broers en werden als relieken bewaard.
 • 31 augustus 1911 Luchtvaartpionier Anthony Fokker gaf boven Haarlem een demonstratie met zijn eerste vliegtuig, de Spin. Met dit toestel vloog Fokker onder meer over de Sint-Bavokerk.

Dit zijn de historische gebeurtenissen van de maanden juli & augustus. Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie. We zijn weer bij jullie terug met een nieuw blog rond 19 augustus.