Na de Tweede Wereldoorlog werd Europa geholpen door de Verenigde Staten via het Marshallplan. Het ging het niet goed met Europa. Veel oogsten mislukten door het slechte weer en er was nauwelijks steenkool, waardoor mensen kou leden en fabrieken niets konden produceren. In de Verenigde Staten werd genoeg geproduceerd, maar vanwege de armoede in Europa konden zij hun producten niet verkopen aan Europa. Belangrijker was de opmars van communisten in Zuid Europa. De Koude Oorlog was al gestart en de Amerikaanse politiek was bang dat heel Europa onder de invloed van de Sovjet Unie zou gaan vallen.

Het Marshallplan

De Verenigde Staten had al vele miljarden aan voedsel, brandstof, kleding, medische hulp gegeven aan Europa, maar dit had nog weinig geholpen. Drie jaar na de Tweede Wereldoorlog startte de minister van Buitenlandse Zaken George C. Marshall een omvangrijk materieel hulpplan. Het Marshallplan!

Dit herstelprogramma moest zorgen voor economische wederopbouw van de door de oorlog getroffen landen in Europa. Dit was belangrijk voor de Amerikaanse economie, omdat hun fabrieken te veel produceerden voor alleen het eigen land.

Het Marshallplan was echter niet alleen een economisch plan. Vanwege de Koude Oorlog met Rusland was Amerika bang dat Europa zou vallen voor het communisme. Zo wilden ze de vrije landen in Europa helpen om democratisch te blijven, en nog belangrijker te kiezen voor het kapitalisme. In Frankrijk en Italië bestonden al grote communistische partijen en men wilde niet dat deze aan de macht zouden komen.

Miljarden voor Europa

Van 1948 tot 1952 werd de hulp uit het Marshallplan verstrekt aan Europa. Naast geld, voor het herstel van de industrie, werden er ook hulpgoederen geleverd. In totaal had het totale pakket een waarde van 14 miljard dollar, bijna 21 miljard euro. 80% van dit bedrag werd gezien als gift en de overige 20% was een lening met gunstige voorwaarden. Nederland ontving in deze periode ongeveer 1 miljard dollar.

Voorwaarden

Europa ontving dit geld natuurlijk niet zonder duidelijke voorwaarden. In Frankrijk en Italië werden de communisten uit de regering gezet. Ook voor Nederland dreigde twee keer het einde. Amerika was tegen de politionele acties in Nederlands-Indië en tijdens de Koreaanse Oorlog tegen het communisme weigerde Nederland troepen te sturen.