Halloween wordt elk jaar op 31 oktober gevierd. In de Verenigde Staten en Canada gaan miljoenen kinderen in griezelige kostuums langs de deuren voor de jaarlijkse trick-or-treat. Maar ook in Nederland wordt het feest steeds populairder. Alleen wat is de oorsprong van Halloween? Halloween is een mix van de Samhain en Allerzielen. In deze blog vertellen wij meer over de vieringen! 

Samhain, het feest van de Kelten

De geschiedenis van Halloween gaat enkele eeuwen terug. Halloween is voortgekomen uit het Keltische feest Samhain. De Kelten in Ierland en Groot-Brittannië vierden op 31 oktober een variant van oudejaarsdag. Op 1 november eindigde het oogstseizoen en begon de winter. En daarmee ook het nieuwe jaar. Met de oogst in de graanschuur en het vee in de stal was het tijd voor een feest. Zij geloofden dat op deze dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terugkwamen. De goede geesten werden aangetrokken door eten neer te leggen. De boze geesten werden afgeweerd door oude kleding en maskers te dragen. Hier komt waarschijnlijk de traditie vandaan dat mensen zich verkleden op Halloween.

Christelijke invloeden op Halloween

In de negende eeuw steekt het christendom de zee over. Het heidense Halloweenfeest wordt geconformeerd aan de christelijke religie: Allerzielen. Allerheiligen wordt op 2 november gevolgd door Allerzielen, waarop de overledenen worden herdacht. De Christenen trokken al zingend rond om zielenbrood (brood met krenten) op te halen. Bij huizen waar ze brood kregen, begonnen ze te bidden voor de overledenen. Wanneer ze geen brood kregen, maakten ze de bewoners bang door te zeggen dat de overledenen familieleden ergens ronddwaalden en ongelukkig waren. Het trick-or-treat spelletje vindt wellicht daar zijn oorsprong.

Samhein

Verspreiding naar Amerika

Het Halloween feest kwam in de 19e eeuw met een groot aantal immigranten uit Ierland en Schotland mee naar Amerika. Halloween is een verbastering van All Hallows’ Even, de avond voor Allerheiligen. In de 20e eeuw verspreidde het feest zich in alle lagen van de bevolking. In de VS dook in deze tijd de bekende jack-o’-lantern op. Dit is een uitgeholde pompoen die op een gezicht lijkt. Wereldwijd is dit wellicht het bekendste symbool van Halloween geworden. Gedurende een groot deel van de 20e eeuw was Halloween vooral een kinderfeest. Vanaf de jaren 1980 werd het ook steeds meer een feest voor volwassenen. De verkleedpartijen en het griezelaspect werden steeds belangrijker.