Eind februari vindt weer het carnavalsfeest plaats in Nederland. Dit festijn wordt voornamelijk in de zuidelijke provincies van Nederland gevierd. Tegenwoordig wordt carnaval gezien als een feest waar mensen zich verkleden, lekker gek doen en dansen. Maar wat houdt het carnavalsfeest nou eigenlijk precies in? In deze blog lees je meer over de geschiedenis van het carnavalsfeest.

Wat is het carnavalsfeest?

Carnaval is oorspronkelijk een rooms-katholiek volksfeest. Met dit feest wordt het begin van de vastentijd gevierd. Vasten is een periode van veertig dagen voor de paasoffer, die begint op Aswoensdag. De datum van het paasfeest wisselt ieder jaar. Dit hangt af van de stand van de maan. Er is afgesproken dat Pasen wordt gevierd op de eerste zondag die volgt na de eerste volle maan in de lente. Van oudsher was carnaval een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de 40 dagen vasten, waarin men zich beperkte tot het minimaal noodzakelijke. Dat carnaval een katholiek feest is, verklaard waarom voornamelijk het zuiden van Nederland carnaval viert. Het zuiden van Nederland is namelijk nog overwegend katholiek of heeft een katholieke achtergrond.

Geschiedenis van het carnavalsfeest

In de geschiedenis werden een aantal voorjaarsfeesten gevierd, die lijken op het carnavalsfeest. De Romeinen vierden een offerfeest voor Saturnus, de god van de landbouw. Het was een drie dagen durend feest, waarbij de Romeinen zich verkleden, werd gegeten en gedronken. De oude Germanen vierden in het voorjaar een feest, omdat de zon weer langer scheen en de koude winter eindelijk voorbij was. Tijdens het feest werd aan de goden gevraagd om een voorspoedige oogst. De kwade geesten werden met maskers, gezang, gedans en optochten verjaagd. Toen in latere tijd Europa werd bekeerd tot het christendom, wilde de kerk opstand voorkomen, waardoor het oude heidense feest is ‘omgedoopt’ tot het carnavalsfeest.

Het carnavalsfeest tegenwoordig

Het carnavalsfeest wordt in Nederland vooral ten zuiden van de grote rivieren (Maas, Waal en Rijn) gevierd. Carnaval heeft voor steeds minder mensen een katholieke betekenis, maar wordt nu vooral gevierd om te kunnen feesten voor een paar dagen. Het carnavalsseizoen begint officieel op de 11e van de 11e (11 november) op het tijdstip 11:11, aangezien 11 als het gekke getal wordt gezien. Het feest begint van zondag tot en met dinsdag. Sommige steden en dorpen hebben tijdens de carnavalstijd een alternatieve naam, bijvoorbeeld ‘s-Hertogenbosch wordt Oeteldonk en Breda wordt Kielegat. Vaak worden steden en dorpen tijdens carnaval overgedragen aan het gezag van Prins Carnaval, bijgestaan door de Raad van Elf.