Emigratieplannen maken is tegenwoordig geen enorm populaire activiteit meer. Dat is een aantal decennia geleden, heel anders geweest. Zò anders zelfs, dat de Nederlandse overheid jarenlang het emigreren heeft gestimuleerd. Deze ‘actieve emigratiepolitiek’ kwam tot een einde in 1961, onder druk van toenmalige regeringspartijen VVD en KVP.

Maar niet alleen de overheid deed een duit in het zakje als het ging om het promoten van emigratie naar het buitenland. Een modern en positief imago van emigratie werd versterkt door een aantal dagbladen. Zij stelden een aantal buitenlandcorrespondenten aan in Canada, de Verenigde Staten en Australië. Zodat de lezers de emigratieavonturen van hun landgenoten op de voet konden volgen. Door het publiceren van vele emigrantenbrieven en opinieartikelen in kranten en tijdschrijften, werd emigratie tot een positief gespreksonderwerp gemaakt.

Emigreren, de verschillen

Emigratieplannen maken is toch weer een beetje in zwang, gegeven het succes van televisieprogramma’s, zoals ‘Ik vertrek’ van de TROS of ‘Geen weg terug’ van de EO. Er bestaan wel grote verschillen tussen de emigratiegolf van de jaren 50 en de huidige situatie. Om te beginnen vertrekken de meeste Nederlanders nu niet naar een ander continent, maar naar een ander Europees land. Het grootste deel van de emigranten, zo’n 70 procent, blijft in Europa. Autochtone Nederlanders kiezen daarbij eerder voor naburige landen zoals Duitsland België of Frankrijk. Daarnaast is er een groot aantal emigranten allochtoon, en deze keren terug naar hun moederland. Als je emigratieplannen hebt kun je overigens nog steeds aankloppen bij de overheid, maar niet voor het financieren ervan…

Emigratieplannen naar andere continenten

Emigratieplannen werden het meest gemaakt voor andere continenten. Vooral de Verenigde Staten en Canada, maar ook Australië was erg in trek als emigratie-bestemming. Maar al snel bleek dat het vinden van een huurwoning moeilijk was daar. Om zelf een eigen huis te bouwen op een mooi stuk land vereiste natuurlijk een behoorlijk beginkapitaal. Dat moest natuurlijk eerst verdiend worden. Tot het moment dat een gezin zelfstandig kon gaan wonen, werd vaak tijdelijk gewoond in een kamp of een hostsel. Soms werd het onderdak verleend bij een andere familie, waarbij ook gewoond werd in een caravan of stal op het terrein. Zodoende was er, zeker de eerste jaren, geen sprake van een luxe situatie. De mannen moesten vaak twee banen of soms zelfs drie banen nemen om enige reserve te kunnen opbouwen.

Remigreren geen optie

Teruggaan naar Nederland werd dan nog wel ’ns overwogen maar dat zorgde meestal voor een andere onoverkomelijke financiële uitdaging. De heenreis was namelijk vaak betaald door de overheid onder de noemer ‘assisted passages’. Voorwaarde was dat men tenminste twee jaar moest blijven in het land van bestemming. Terugreizen betekende bovendien niet alleen de terugreis zelf betalen maar ook de heenreis terugbetalen aan de overheid. Tegenwoordig is dat niet meer aan de orde, en zo zijn er wel meer verschillen het toenmalige en huidige emigreren.

Emigratieplannen

Emigreren, vandaag de dag

Huidige emigranten beginnen hun reis tegenwoordig ook met een andere reden. De hoofdreden is niet alleen economisch, maar ook omdat men minder stress en meer rust zoekt. Dit is in Nederland steeds moeilijker te vinden. Daarbij heeft onze economische groei het ook makkelijker gemaakt om te emigreren. Ook al weer een groot verschil met de toenmalige emigratiegolf. Voorts is het heden ten dagen vooral veel makkelijker geworden om goed te onderzoeken wat emigreren in houdt, en wat het per land betekent om daar naar toe te emigreren. Namelijk: via internet.

Voorts is het ook veel makkelijker en betaalbaarder geworden om eerst een reis te maken naar het beoogde land. Zodoende kan men eerst de lokale situatie leren kennen, de cultuur op te snuiven en kennis te maken met de inwoners. Echter, als je kijkt naar de eerder genoemde televisie-programma’s dan zie je nogal wat emigranten die bedrogen uitkomen. Kennelijk omdat ze zich toch nog onvoldoende georiënteerd hadden.

Informatie en tips

Ook het televisieprogramma Andere Tijden wijdde eens een hele aflevering aan emigratie naar Canada. Een programma dat zeer de moeite van het bekijken waard is – ook als je niet van plan bent om te gaan emigreren! En als je wél emigratieplannen hebt, dan kan deze site je helpen om een beter beeld te krijgen !