14 september jl. was het de sterfdag van Dante Alighieri. Hij was een Italiaanse dichter en filosoof geboren 1265 in Florence. Hij is vooral beroemd geworden vanwege zijn werk La Divina Commedia ( De goddelijke komedie). Een meesterwerk waarin hij alle kennis van zijn filosofie, economie en andere wetenschappen verwerkte.

Dante Alighieri

Dante Alighieri kwam dus te wereld op 1265 in Florence. Zijn vader behoorde tot de lagere adel en zijn moeder kwam uit familie van gegoede landeigenaars. Tijdens zijn schooltijd maakte hij kennis met tal van schrijvers en filosofen, theologen en poëten, die later een grote invloed op hem hadden. Op 11-jarige leeftijd werd hij uitgehuwelijkt  aan de 10 jarige Gemma Donati. Ze trouwden toen hij 19 jaar oud was, maar zijn hart had hij verloren aan Beatrice Portinari. Het bleef bij een vriendschap en toen zij in 1290 overleed begon Dante met schrijven. In Vita Nuova (Het nieuwe leven) stak hij zijn liefde voor Biatrice niet onder stoelen of banken!

Dante als Politicus

Dante had korte tijd een aantal functies als politicus. Hij zat in verschillende politieke raden en was regelmatig afgezant namens de stad Florence. Maar er woedde een machtsstrijd tussen de witte burgerlijke Welfen en de zwarte. De zwarte Welfen wonnen en de witte Welfen werden voorgoed uit Florence verbannen. Dat was het einde van zijn politieke carrière. Vanaf dat moment is hij gaan schrijven en wel aan La Divina Commedia.

La Divina Commedia

Dantes La Divina Commedia gaat over een denkbeeldige reis van Dante Alighieri. Deze reis bestaat uit de afdaling naar de Hel – Inferno, de beklimming van de Louteringsberg – Purgatorio, en tot slot de aanschouwing van het Goddelijke licht in het Paradijs – Paradiso. Onderweg komt hij vele beroemde personages tegen. Met deze reis wil Dante aangeven welke weg de menselijke geest moet gaan om zich te bevrijden van zonde en de gelukzaligheid van het Paradijs te bereiken.

Dante laat zien in welke toestand de geest zich bevindt na de dood, en dat is afhankelijk van de wijze waarop iemand geleefd heeft. Dante beschrijft op zeer beeldende wijze de straffen en beloningen die worden toebedeeld in het hiernamaals.

Wat schreef Dante nog meer?

Buiten La Divina Commedia en Vita Nuova, schreef hij ook II Convivio en De Monarchia. Na zijn overlijden verscheen RIme. Een verzameling van 88 in het Florentijns geschreven gedichten die hij de loop van zijn leven had geschreven,

Op 14 september 1321 overleed Dante in Ravenna, waar hij als balling verbleef en werd daar ook begraven. Hoogleraar Giovanni Boccaccio begon in 1373 Dantes werk te verklaren en onderwijzen.