De Stijl bestaat 100 jaar in 2017! De Stijl is een Nederlandse kunstbeweging, vernoemd naar het in 1917 in Leiden opgerichte tijdschrift. Deze kunstvorm heeft nog steeds een grote invloed op hedendaagse kunst, design, architectuur en gebruiksvoorwerpen. In deze blog wordt meer verteld over de oprichting van het tijdschrift en De Stijlgroep. Maar ook hoe het 100-jarig bestaan dit jaar wordt gevierd.

Oprichting van De Stijl

Tijdens de chaos van de Eerste Wereldoorlog ontstond er bij de mensen een verlangen naar harmonie. Theo van Doesburg uitte dit door het opzetten van een onafhankelijk tijdschrift, waarbij een nieuwe kunstuitdrukking werd verdedigd. Van Doesburg zag kans, met een beperkt budget, om in 1916 een tijdschrift genaamd ‘De Stijl’ op te richten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een te kort aan papier ontstaan. Daardoor kwam het eerste nummer pas een aantal maanden later uit. Na de oprichting van het maandblad, volgde al snel De Stijlgroep. Ondanks dat het experimentele blad maar zo’n honderd abonnees had, is de invloed nog altijd voelbaar.

De Stijlgroep

Vier van de belangrijkste kunstenaars van De Stijlgroep zijn Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld, Bart van der Leck en Theo van Doesburg. De kunstenaars vormden overigens niet een vaste groep – de samenstelling wisselde door de jaren heen. De architect Rietveld en de schilder Mondriaan, twee van de belangrijkste leden, hebben elkaar zelfs nooit ontmoet.

De sociaal-economische omstandigheden van die tijd waren een belangrijke inspiratiebron voor de opvattingen van de kunstenaar van De Stijl. Men zag de modernisering van de maatschappij als iets onvermijdelijks en de moderne kunst als een symptoom hiervan. De leden van de kunstbeweging streefden naar een radicale hervorming van de kunst, die gelijk liep met de technische, wetenschappelijke en sociale veranderingen in de wereld. Deze hervorming bestond uit het gebruik van een minimum aan kleuren – primaire kleuren, gecombineerd met zwart, wit en grijs – en een zo eenvoudig mogelijke vormgeving. De Stijl was niet alleen populair in Nederland, maar heeft ook internationaal naam gemaakt.

De Stijl Bestaat 100 jaar

De leden van de kunstbeweging wilden een internationale stijl creëren. Toch wordt door veel mensen De Stijl juist als iets typisch Nederlands gezien. In veel musea zijn nog tentoonstellingen van deze kunstvorm te zien. Het Gemeentemuseum in Den Haag  heeft een permanente tentoonstelling over de kunststroming. De Stijl bestaat 100 jaar en dat viert Nederland met een feestjaar genaamd Van Mondriaan tot Dutch Design. Van 300 Mondriaan’s in het Gemeentemuseum Den Haag tot een ode aan het Rietveld-Schröderhuis in het Centraal Museum in Utrecht.