De Russische Revolutie in 1917 was een enorme verandering in de geschiedenis van Rusland en de wereld. Het oude regeringssysteem met de tsaar (de koning) eindigde en het communisme begon, geleid door de Bolsjewieken. In dit blog nemen we je mee door de gebeurtenissen en waarom deze belangrijk zijn.

Situatie in Rusland

Aan het begin van de 20e eeuw was Rusland in chaos. Mensen hadden het moeilijk door armoede, terwijl de tsaar Nicolaas II en zijn regering niet goed voor hen zorgden. De Eerste Wereldoorlog maakte alles nog erger, omdat er veel soldaten sneuvelden op het slagveld en er te weinig eten was voor het volk.

Februarirevolutie

In februari 1917 (volgens de oude Russische kalender in maart) begonnen mensen in Petrograd (nu Sint-Petersburg) te protesteren. Ze waren boos vanwege het tekort aan voedsel en omdat ze niet tevreden waren met de tsaar. Soldaten sloten zich bij de protesten aan en dwongen tsaar Nicolaas II om te stoppen met regeren. Dit was het einde van de tsaar en zijn familie die lang over Rusland hadden geregeerd.

Oktoberrevolutie en Communisme

In oktober 1917 (volgens de oude kalender) namen de Bolsjewieken, geleid door Vladimir Lenin, de macht over. Ze wilden een nieuwe regering met het communisme. Lenin wilde dat de arbeiders meer macht zouden hebben en dat iedereen gelijk zou zijn.

Burgeroorlog en Sovjet-Unie

De nieuwe communistische regering kreeg te maken met gevechten tegen verschillende groepen en landen. Dit veroorzaakte een lange en gewelddadige oorlog. Maar de Bolsjewieken wonnen uiteindelijk en in 1922 werd de Sovjet-Unie opgericht. Het werd een land met een nieuwe manier van regeren en gelijkheid voor iedereen.

Impact op de Wereld

De Russische Revolutie had niet alleen invloed op Rusland, maar ook op andere landen. Het nieuwe communistische systeem zorgde voor ruzie tussen landen en de oprichting van de Communistische Internationale (Komintern), die andere communistische groepen over de hele wereld hielp.

Tot slot

De Russische Revolutie in 1917 was een grote verandering. Het oude systeem met de tsaar eindigde en het nieuwe communisme begon. Dit veranderde de hele twintigste eeuw en had invloed op politiek, economie en hoe landen met elkaar omgaan.

Download de Canon van Nederland app

Wil jij ook meer weten over historische gebeurtenissen? Download dan nu de Canon van Nederland app voor iOS en Android.

Leuker & gemakkelijker geschiedenis leren dan ooit!