We zijn al een aantal weken onderweg om de geschiedenis van de provincies van Nederland te onderzoeken. Onze negende stop is in de provincie Zeeland en deze provincie heeft uiteraard ook weer de nodige geschiedenis. We hebben een aantal, in onze ogen belangrijke en herkenbare historische momenten aangehaald.

Zoutzieden

Zoutwinning was een belangrijke economische pijler in de late middeleeuwen. Zout werd gebruikt voor het conserveren van voedsel, waaronder vis en vlees. Het zoutzieden stond in verband met het moerneren, het winnen van turf voor brandstof. Daartoe werd grond afgegraven, hetgeen op die plaatsen het gevaar op overstromingen vergrootte.

Michiel de Ruyter

Michiel Adriaenszoon werd op 24 maart 1607 geboren in Vlissingen. Zijn vader was biersteker. De baldadige Michiel werd vanwege slecht gedrag van school gestuurd. Op 10-jarige leeftijd beklom hij de torenspits van de Sint Jacobskerk. Michiel ging als touwslagersjongen werken op de lijnbaan van Jan Lampsins. Maar hij wilde het liefst naar zee.

Slavenhandel in de provincie Zeeland

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden speelde in de zeventiende en achttiende eeuw een actieve rol in de slavenhandel. Ook Zeeuwen waren bij deze handel betrokken. De slavenhandel maakte deel uit van de zogeheten driehoekshandel. De West-Indische Compagnie (WIC) en de Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC) reisden vanuit Zeeland naar West-Afrika om slaven te kopen. Ook particulieren namen aan deze handel deel. De slaven werden naar Zuid-Amerika gebracht om op plantages te werken. Vanuit Zuid-Amerika keerden de schepen met handelswaren terug naar Nederland. In 1814 werd de slavenhandel in Nederland officieel afgeschaft.

Molukkerkamp Westkapelle

In 1951 arriveerden Molukse gezinnen in Zeeland. Zij werden opgevangen in barakkenkampen, onder andere in Westkapelle. Na tien jaar had de Nederlandse regering haar eerdere beloften nog niet kunnen inlossen. De Molukkers kwamen in opstand. De politie trad hard op. Daarbij vielen in Westkapelle negen gewonden.

Zeelandbrug

Met een brug over de Oosterschelde van meer dan 5 kilometer lang leverden bruggenbouwers in 1965 een waar kunststukje af. De Zeelandbrug was een eigen initiatief van de Provincie en bedoeld als snelle verkeersverbinding tussen het midden van Zeeland en Rotterdam. Hij kwam in de plaats van de veerdienst Zierikzee – Kats.

Dit was onze tocht door Zeeland en over twee weken bezoeken we de tiende provincie. Tot dan!