De Haringvlietsluizen zijn een bijzonder bouwwerk in Nederland. Deze sluizen zijn een zeer belangrijk onderdeel van de Deltawerken en beschermen ons tegen het woeste water van de zee. De Haringvlietsluizen liggen tussen de Noordzee en de monding van het Haringvliet. Ze regelen het waterpeil op een manier die vergelijkbaar is met het open- of dichtdraaien van een kraan. De sluizen staan dan ook bekend als de kraan van Europa.

Wat zijn Haringvlietsluizen?

De Haringvlietdam, met daarin de Haringvlietsluizen, beschermt Nederland tegen hoogwater van de zee. Door de sluizen stroomt een groot deel van het Rijn- en Maaswater naar Noordzee. De waterkering is gebouwd tussen 1956 en 1970 en verbindt Goeree-Overflakkee met Voorne-Putten. Deze sluizen zijn onderdeel van de Deltawerken, een gigantisch netwerk van dammen, sluizen, dijken en stormvloedkeringen die ons land beschermen tegen overstromingen.

Waarom zijn ze belangrijk?

De Haringvlietsluizen zorgen ervoor dat het water van de zee tijdens storm en springtij niet zomaar ons land kan binnendringen. Ze zijn als de poortwachters die alleen toegang verlenen als het echt nodig is. Deze sluizen helpen Nederland droog te houden, zelfs als er een zware storm komt.

Hoe werken ze?

De Haringvlietsluizen zijn enorme deuren die je kunt openen en sluiten. Als het water van de zee heel hoog wordt, sluiten de deuren om ons land te beschermen. Als het waterpeil weer veilig is, kunnen de deuren weer open zodat schepen erdoorheen kunnen varen.

Een thuis voor vissen!

Nu komt het interessantste deel! De Haringvlietsluizen hebben ook een speciale functie voor vissen. Wanneer de sluizen op een kiertje staan, kunnen vissen tussen zoet en zout water reizen. Zo kunnen vissen op avontuur gaan en nieuwe plekken ontdekken.

Beschermen én vriendelijk zijn voor de natuur

Naast hun bijzondere rol in het beschermen van ons land, zijn de Haringvlietsluizen ook belangrijk voor de natuur. Ze zorgen ervoor dat planten en dieren in het water hun eigen leefomgeving behouden terwijl ze ons tegelijkertijd veilig houden. Doordat de sluizen open en dicht kunnen, ontstaat er namelijk een meer natuurlijke overgang tussen zoet en zout water. Dit zorgt weer voor een eigen uniek eco-systeem met brak water.

Conclusie

De Haringvlietsluizen zijn niet zomaar een stel deuren en dammen. Ze zijn onze poortwachters, onze beschermers tegen het woeste water. En het beste van alles, ze laten zelfs vissen op avontuur gaan! Volgende keer als je langs de Haringvlietsluizen rijdt of vaart, weet je hoe belangrijk de Haringvlietsluizen zijn, en dat ze Nederland veilig houden.

Download de Canon van Nederland app

Wil jij ook meer weten over historische gebeurtenissen? Download dan nu de Canon van Nederland app voor iOS en Android.

Leuker & gemakkelijker geschiedenis leren dan ooit!

Canon periode
1 februari 1953 – De watersnood
Het gevaar van het water

Periode
Tijd van televisie en computer

Hoofdlijnen
Leven in een kwetsbare delta