Voetbal, je ziet het overal! Op straat, in de krant, op het internet en tv. Voetbal is dan ook één van de bekendste sporten. Maar waar komt het spel eigenlijk vandaan? In deze blog vertellen wij meer over de geschiedenis van het voetbal.

De geschiedenis van het voetbal

De exacte datum van het ontstaan van het voetbal is onbekend, maar uit verhalen en afbeeldingen van meer dan tweeduizend jaar geleden zijn versies van het balspel bekend. De geschiedenis van het voetbal gaat dus ver, heel ver terug. Uit militaire geschriften kwam naar voren dat er in het China van de derde eeuw v. Christus al een spel werd gespeeld dat op voetbal leek. Hierbij was het de bedoeling om een leren bal, gevuld met haar en veren, in het bamboenet van de tegenstander te krijgen. Ook zijn er vormen van het voetbal bekend uit de tijd van de Romeinen en de Oude Grieken. In Engeland speelden ze in de Middeleeuwen met een opgeblazen varkensmaag. Het spel werd zelfs zo populair dat er in de 13e eeuw een verbod op kwam. Het voetbalspel zou afleiden van belangrijkere zaken.

Voetbal voor de arbeiders

In de vroege 19e eeuw beleefde de arbeidsklasse in Engeland veel plezier aan het voetbalspel. Deze afleiding konden de arbeiders wel gebruiken tijdens de Industriële Revolutie, aangezien ze voortaan zes dagen in de week moesten werk. Tijdens dit voetbalspel leidde een gebrek aan regels vaak tot ruzies en zelfs vechtpartijen. Dit kwam mede doordat er geen afspraken waren gemaakt over hoeveel mensen er in een team zaten. Hierdoor namen soms wel meer dan honderd mensen deel aan een potje. Het is dan ook niet gek dat dit soms uit de hand liep! Bovendien zaten zulke grote groepen spelers vaak het verkeer en de dagelijkse activiteiten in de weg. Daarom is er in 1830 een zogenaamde highway act aangenomen – hierin werd vastgelegd dat iedereen die op de grote weg voetbal speelde een boete kreeg.

De geschiedenis van het voetbal

Voetballen met spelregels

Ook werd in de 19e eeuw het spel steeds vaker gespeeld op Britse privéscholen. De scholen zagen de sport als een manier om de studenten fit te houden. Tijdens de wedstrijden onderstond er behoefte aan regelgeving. De eerste spelregels werden in 1815 in Eton bedacht, zoals de buitenspelregel. In 1848 werden in Cambridge regels gemaakt over uittrappen, de rechten van de keeper en het ingooien. Deze regels zijn tot op de dag van vandaag nog steeds hetzelfde! Verschillende scholen hielden er echter andere versies op na, waardoor er twee soorten van het spel ontstonden. Eentje waarbij je de bal met de handen mocht dragen – rugby. En een spel waarbij alleen de voeten mochten worden gebruikt – voetbal.

De moderne voetballerij 

De officiële voetbalgeschiedenis begon in 1863. De Football Association werd opgericht in Engeland. Zij maakten gebruik van de in 1848 vastgelegde Cambridge regels. De Britten brachten het voetbal naar andere delen van de wereld. Met als gevolg dat de eerste internationale wedstrijd, tegen Argentinië, in 1867 plaats vond. Het voetballen werd steeds professioneler. Clubs werden opgericht en er werden spelers in dienst genomen. In 1855 werd betaald voetbal door Football Association geaccepteerd. De sport werd steeds populairder en in 1904 werd FIFA opgericht. Het moderne voetbal was geboren!