Het is weer bijna zo ver! 16 en 17 april vieren wij het Paasfeest. Pasen wordt nu voornamelijk gezien als een feest waar je eieren kan verstoppen, lekkere paasontbijtjes kan nuttigen en naar woonboulevards kan gaan. Maar wat is het verhaal achter dit feest? In deze blog lees je meer over de geschiedenis van het Paasfeest.

Het Joodse Pesach

Het paasfeest is van joodse komaf en heet Pesach. Hierbij herdenken de Joden de uittocht uit Egypte. Op de avond voor het feest worden bij joodse gezinnen het verhaal over de uittocht verteld. Daarnaast gaat het feest traditioneel gepaard met het slachten van een lam, het eten van ongezuurd brood en het drinken van wijn. De Pesach begint met de Sederavond en duurt zeven of acht dagen. Er wordt gezegd dat het Laatste Avondmaal van Jezus plaats vond op een Sederavond. Ook zijn kruisiging de volgende dag en de wederopstanding drie dagen later, vonden plaats tijdens het joodse feest. Op deze manier raakten het joodse Pesach en de dood van Christus met elkaar verbonden.

Geschiedenis van het Paasfeest

Geschiedenis van het Paasfeest

De Christenen hebben steeds meer de joodse aspecten van Pesach losgelaten en gefocust op de wederopstanding van Jezus. Jezus stond op de derde dag van zijn kruisiging op uit de dood. Deze gebeurtenis wordt gevierd met het Paasfeest, wat elk jaar op een zondag en maandag plaatsvindt. Er is besloten dat paaszondag wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. De donderdag ervoor, ook wel Witte Donderdag genoemd, staat in het teken van het laatste avondmaal. De vrijdag herdenken wij dat Jezus ter dood werd veroordeeld en werd gekruisigd. Dit wordt Goede Vrijdag genoemd. Ondanks dat Jezus stierf, spreekt men over ‘Goede-Vrijdag’, want Jezus heeft zichzelf opgeofferd voor de mensheid.

Paaseieren zoeken

Hoe komen paaseieren dan bij het Paasfeest terecht? Het feest heeft zich steeds meer vermengd met een aantal heidense lentefeesten. De Germanen vereerde in het voorjaar de godin van de lente door het offeren van eieren. Het ei staat namelijk symbool voor het nieuwe leven. Dit Germaanse gebruik werd in het Christelijk geloof overgenomen. Boeren gaven hun mooiste eieren aan de pastoor als paasoffer. De eieren werden vaak mooi gemaakt, door ze te kleuren met natuurlijke kleurstoffen. Dat wij eieren verstoppen tijdens Pasen heeft te maken met de oude gewoonte van boeren om eieren in akkers te begraven om deze vruchtbaar te maken.

De geschiedenis van het Paasfeest gaat dus ver, ver terug. Meerdere geloven, feesten en gebeurtenissen hebben invloed gehad op hoe wij het Paasfeest nu vieren. Zelfs het zoeken van paaseieren heeft een historische betekenis!