Deze week duiken wij in de geschiedenis van de Provincie Flevoland. De geschiedenis van Flevoland kenmerkt zich door de snelle afwisseling land-water-land. Zo’n 6000 jaar geleden woonden hier al mensen. In de buurt van Swifterbant zijn menselijke resten en voorwerpen in de bodem aangetroffen. Deze cultuur is ouder dan die van de bouwers van de hunebedden in Drenthe.

Inpolderen met windkracht

Hendric Stevin wilde in de zeventiende eeuw ook al de Zuiderzee afsluiten. Het plan van ingenieur Cornelis Lely (1891) om de Zuiderzee in te polderen, was dus niet helemaal nieuw. Hendric Stevin (1614-1668) wilde met zijn plan de Zuiderzee droogleggen. Het plan van Stevin was niet zo vreemd, omdat in de tijd waarin hij leefde, voor het eerst grote stukken ondergelopen land werd heroverd op water. De Beemster en De Schermer in Noord-Holland waren toen net drooggelegd. Stevin wilde een stap verder gaan door de hele Zuiderzee droog te leggen. Dat bleek met de kennis van die tijd nog niet mogelijk. Zijn vader, Simon Stevin, had ook al grootse plannen om een stad in de polder te maken. De Stevinsluizen bij de Afsluitdijk zijn vernoemd naar vader en zoon Stevin.

Nederlands Onderduikersparadijs

De Noordoostpolder (NOP) viel midden in de Tweede Wereldoorlog – 9 september 1942 – officieel droog. De Duitse bezetters hadden het toen voor het zeggen in Nederland. Zij wilden echter dat deze polder snel werd ontgonnen; klaargemaakt voor landbouw. Ze hadden het gebied nodig voor de voedselvoorziening. In de Noordoostpolder werden heel veel arbeiders ingeschakeld om greppels te graven in de drooggevallen grond. Ze woonden in barakkenkampen, houten gebouwen in de polder.

Nieuwkomers Provincie Flevoland

Flevoland is multicultureel geworden. Er wonen veel mensen die uit een andere cultuur komen. Allochtonen’ wordt die groep ook wel genoemd. Dat was heel anders toen de eerste polders werden drooggelegd. In die tijd woonden nog maar heel weinig allochtonen in Nederland. Daarom kwamen alleen oorspronkelijk Nederlandse – ‘autochtone’ – mensen naar de polders. Pas in de jaren ’60 en ’70 kwamen groepen mensen uit andere landen – waaronder Suriname, de Nederlandse Antillen, Turkije en Marokko – naar Nederland. Eerst trokken die naar de grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Toen in de polders ook steden werden gebouwd, trokken mensen uit steden als Amsterdam naar Flevoland. Ook allochtone mensen. De trek uit de grote steden zorgde voor een multiculturele samenleving in Flevoland. Plan was Lelystad te laten groeien tot 100.000 bewoners maar deze stad werd ingehaald door Almere. Daar wonen nu al bijna twee keer zoveel mensen. Lelystad werd wel de hoofdstad van de provincie Flevoland.

Wil je nog meer weten over de Provincie Flevoland kijk dan op De Canon van Flevoland. Over twee weken de geschiedenis van Noord Holland, maar dan per stad!