Recentelijk is de Canon vernieuwd. De slingerlijn heeft nieuwe items gekregen. De Canon bestaat al sinds 2006 en heeft 50 vensters, van Hunebedden tot Europa. In 2019/2020 heeft een commissie onder leiding van prof. dr. James Kennedy de eerste Canon herzien. Sinds de start in 2006 is er veertien jaar geschiedenis, maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke kennis bijgekomen. Dat heeft geleid tot een bijgestelde Canon, met opnieuw een slingerlijn van vijftig vensters die onderling verbonden zijn door zeven thematische hoofdlijnen. We hebben een nieuwe Canon van Nederland, zoals die vanaf nu heet .

Een nieuwe slingerlijn

Ook de nieuwe Canon van Nederland telt vijftig vensters, van Trijntje tot de Leeuwinnen (in het venster het Oranjegevoel). Tien nieuwe vensters en veertig die zijn meegenomen uit de eerste Canon. De tekst bij elk venster is geheel herzien. In het oude venster begon de slinger met de Hunebedden (± 3000 voor Christus) , het nieuwe venster begint ±5500 voor Christus met Trijntje.

Zeven hoofdlijnen

Zeven hoofdlijnen bij de Canon van Nederland geven thematische dwarsverbanden aan. Ze verbinden de Canonvensters en de tijdvakken met thema’s die in verschillende leergebieden aan bod komen: Nederland waterland, zingeving & levensbeschouwing, taal, kunst & cultuur, innovatie, kennis & wetenschap, politiek & samenleving, sociale (on)gelijkheid, politiek & bestuur, en wereldeconomie.

Oude vensters exit

Tien vensters uit de eerste Canon zijn niet meegenomen in de tweede Canon van Nederland. Het zijn Floris V, Karel V, de Republiek, de Grachtengordel, Buitenhuizen, De Stijl, de crisisjaren, Willem Drees, Veelkleurig Nederland en De gasbel. Deze vensters zijn op deze website gearchiveerd, en kunnen uiteraard nog gewoon gebruikt worden.

Naamswijziging

Ook is de naam veranderd van Entoen.nu naar de Canon van Nederland. In 2006 was Canon nog een onbekend woord. Daarom koos de commissie Van Oostrom voor entoen.nu: een speelse ‘roepnaam’ als internetadres. Inmiddels kent bijna iedereen de Canon en er zijn allerlei uitingsvormen. Om die beter op elkaar af te kunnen stemmen, gaat entoen.nu verder als canonvannederland.nl: de plek waar je over alle Canon gerelateerde uitingen en activiteiten informatie kunt vinden.

Musea en Canon van Nederland

Er zijn ook topstukken te zien uit de Canon van Nederland in verschillende musea door het hele land. Naast de interactieve overzichtstentoonstelling van de Canon, die te zien is in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, vind je iconische stukken die de geschiedenis verbeelden in tientallen andere musea.

Entoen.nu App

Helaas zijn wij, ontwikkelaars van de Entoennu app niet betrokken geweest of op de hoogte gesteld van de aanpassingen in de Canon van Nederland, vandaar dat wij onze Entoen.nu App nog niet up to date hebben. We hebben inmiddels een gesprek gehad met het team van de Canon van Nederland en wij gaan de komende maanden aan een update werken.

We houden jullie op de hoogte!