In 1959 wordt er voor het eerst in Nederland aardgas ontdekt bij Slochteren – het Groningen-gasveld. Op 29 mei begint de NAM met boringen naar het gas onder het land van boer Boon in de buurt van Slochteren, Groningen. Op 22 juli 1959 wordt het eerste gas uit de grond gehaald. De gasbel bij Slochteren blijkt de grootste gasbel van de wereld te zijn! Nederland verkoopt een deel van het gas en verdient hier veel geld mee.

Aardgas in Nederland

De Nederlandse gasvoorziening is grotendeels afhankelijk van het Groningse aardgas. In het begin wordt er elk jaar veel gas gewonnen uit het gasveld, waarvan het grootste deel aan het buitenland wordt verkocht. Tijdens de oliecrisis in 1973 beseft de regering de gaswinning moet veranderen, zodat we zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van het aardgas uit Groningen. Kleinere gasvelden in de Noordzee worden belangrijker. En de NAM gaat actief op zoek naar nieuwe, kleinere gasvelden, om de voorraad in het Groningen-veld te sparen. Dit was een positieve ontwikkeling, want sindsdien heeft men 175 nieuwe gasvelden gevonden. Rond het jaar 2000 wordt de gaswinning uit deze kleine velden opgevoerd tot het maximum. Hierna neemt de gaswinning in deze velden af, terwijl we blijven zoeken naar nieuwe gasvelden.

Minder aardgas uit Groningen

De laatste jaren komt de gaswinning uit Groningen steeds meer onder druk te staan. Deels doordat Nederlanders steeds mee milieubewust worden en deels door de grote schade in Groningen door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Tot 1986 is er in Noord-Nederland geen aardbeving geweest. Op 26 december 1986 wordt de eerste aardbeving geregistreerd bij Assen. De eerste van velen, met als oorzaak de winning van aardgas. Door het oppompen van gas daalt de bodem, wat de oorzaak is van deze aardbevingen.

Sluiting Groningen-veld

Vanaf oktober 2022 wordt de gaswinning uit het Groninger-veld teruggebracht tot het minimum. Het dient dan alleen nog als reserve, bijvoorbeeld als er storingen zijn in het gassysteem, of als de levering van gas wordt onderbroken. Door de inval van Rusland in Oekraïne en de boycot van Rusland is er grote onzekerheid ontstaan in de wereld. Dit kan de levering van aardgas in gevaar brengen. Als de politieke en economische situatie stabiel blijft, wordt het Groningen-veld in 2023/2024 volledig gesloten.

Bekijk ook het lesidee over gaswinning in Nederland.

Bronvermelding foto:
– Aardgasveld te Slochteren officieel in gebruik gesteld
Fotograaf : Bilsen, Joop van / Anefo
Auteursrechthebbende : Nationaal Archief – Creative Commons CC0 1.0
– Station Wildervank
Fotograaf Peter Heeling; Skitterphoto – Creative Commons CC0 1.0