Vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Op deze dag wordt het gevolg van een eeuw vrouwenemancipatie gevierd. De Duitse politica Clara Zetkin (1857-1933) een overtuigd socialiste begon met de Vrouwendag.

Internationale Vrouwendag

De Duitste politica Clara Zetkin die voor vrouwenemancipatie was, zocht samenwerking met vrouwen uit andere Europese landen. Met een aantal van deze vrouwen organiseerde ze in 1907 de Eerste Internationale Socialistische Vrouwenconferentie in Stuttgart. Er werd tijdens deze conferentie een motie ingediend bij de internationale organisatie van socialisten, waarin de partijen verplicht werden om zowel voor mannenkiesrecht als vrouwenkiesrecht te strijden. Deze motie werd aangenomen.

De dag van de viering

In 1910 zag de Vrouwendag dus het levenslicht, maar werd het nog op willekeurige dagen gehouden. Eerst werd op 8 maart de Vrouwendag alleen door de communisten gevierd. Pas in 1960 werd Internationale Vrouwendag weer groot gevierd op 8 maart, toen de Nederlandse Vrouwenbond (NVB) ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de vrouwendag het boek Baanbreeksters – Levensgeschiedenissen van strijdbare vrouwen uitgaf.

Heldinnen

Ieder jaar heeft de Internationale Vrouwendag een thema. Het thema van 2019 is Heldinnen. Opvallende, onzichtbare, dode en levende, grootse en kleine heldinnen. We kennen ze allemaal, want in elke stad of in elk dorp waren en zijn heldinnen te vinden. Heldinnen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de rechten van de vrouw, voor gelijkheid en voor hun medemens.

Een project voor op school!

Voor scholen is Internationale Vrouwendag een kans bij uitstek om aandacht te geven aan emancipatie en gelijkwaardigheid. Via het onderwijs kunnen leerlingen actief worden betrokken bij onderwerpen zoals de huidige positie van vrouwen in onze maatschappij, geweld tegen meisjes en vrouwen, veiligheid van meisjes en vrouwen, gendergelijkheid en meer. Kijk voor meer informatie op de website van de Internationale vrouwendag.